FDIS Meetsystemen voor schoonmaakonderhoud

De oplossing voor kwaliteitscontroles en belevingsonderzoek


Interesse? 020 760 97 54

of neem contact met ons op.VSR-Dagelijks Kontrole Systeem (VSR-DKS)
Naast VSR-KMS heeft VSR het zogenaamde VSR-DKS ontwikkeld. Dit controlesysteem waarin onderdelen zoals het herkennen van vuilsoorten, vuilbeoordelingscriteria en eenvoudige administratieve rapportage en verwerking aan bod komen, is speciaal ontwikkeld voor gebruik door de directe leiding op een object (voorman, voorvrouw en objectleiding).De controle
Door FDIS DKS Quality Check te hanteren verkrijgt u op eenvoudige en efficiënte wijze inzicht in de kwaliteit van de uitgevoerde schoonmaakhandelingen. Het kwaliteitsniveau kan met behulp van een tablet of smartphone zodanig worden bewaakt dat, ingeval van afwijkingen, direct maatregelen kunnen worden genomen, zodanig dat zelfs tijdens het schoonmaken zelf zaken kunnen worden bijgestuurd.De mogelijkheden
De FDIS DKS Quality Check is zodanig flexibel ingericht dat voor elk type gebouw soort (onderwijs instelingen, kantoren, sportzalen, hotels en recreatieparken, zwembaden, gezondheidszorg, woningcoöperaties, productieprocessen, etc) de ruimte categorieën en elementen modulair kunnen worden ingericht.
De realtime gegenereerde rapportages kunnen worden samengesteld in de standaard of een verkorte versie.
De te controleren locaties kunnen al dan niet gekoppeld worden aan en rayon en/of controleur.

Stacks Image 5442
Eenvoudig en handig: foto’s van situaties die de inspecteur tegenkomt tijdens zijn controle, kunnen ook aan het rapport worden toegevoegd. Zo krijg u direct visueel inzicht in de gebouw technische aspecten, wat ook onderdeel van de meting en rapportage vormt. Immers, de controleur loopt toch door het gebouw en kijkt kritisch rond. Kleine moeite om een losse stekker of een geblokkeerde nooddeur in de rapportage mee te nemen en te melden.
© 2017 FDIS Contact