FDIS Meetsystemen voor schoonmaakonderhoud

De oplossing voor kwaliteitscontroles en belevingsonderzoek


Interesse? 020 760 97 54

of neem contact met ons op.
QR-Code

U heeft ze vast wel eens gezien; deze raadselachtige vierkante zwart/wit blokken in magazines, op reclameposters, flessen frisdrank, etc. Dat zijn QR codes, oftewel tweedimensionale barcodes - bedacht om snel (gecodeerde) informatie uit te wisselen via een smartphone of tablet.Informatie vooraf
Eigenlijk is een QR code niet meer dan het gecodeerd versturen van een url of een tekst. Door een QR code te gebruiken bespaart u veel tijd. Scan de code en gegevens worden automatisch gelezen en doorgestuurd naar de de data backend.De praktijk
Door gebruik te maken van een QR-code kan de voorman/vrouw door middel van het scannen met een smartphone of tablet de volgende gegevens worden gelezen:

  • Uitvoering van periodieke taak.
  • Afmelding : Datum en tijdstip van einde schoonmaakproces en controle akkoord.
  • de gegevens worden verzonden naar de data backend waarin de gegevens direct worden opgeslagen en per maand kunnen worden gee╠łxporteerd naar een excel document.
  • Dit document dient dan als bijlage bij de factuur en/of als onderdeel aan het management rapport worden toegevoegd.© 2017 FDIS Contact