FDIS Meetsystemen voor schoonmaakonderhoud

De oplossing voor kwaliteitscontroles en belevingsonderzoek


Interesse? 020 760 97 54

of neem contact met ons op.
VSR IMPO (Indicatief Meetsysteem voor Primair Onderwijs)

Een schone school is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van schoolleiding, leerlingen en schoonmaakbedrijf. Op basis van dit uitgangspunt is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen met betrokkenen uit het veld (o.a. schoolbesturen en schoonmaakbedrijven) gesproken over een plan van aanpak om dit doel gezamenlijk te bereiken. De gekozen aanpak is tweeledig, ze bestaat namelijk uit:
  • ontwikkelen schoonmaakkaart (kwaliteitsontwerp)
  • ontwikkelen controlesysteem
Om te controleren of afspraken ook daadwerkelijk worden nagekomen, is door VSR een Indicatief Meetsysteem voor het Primair Onderwijs (IMPO) ontwikkeld. Met dit systeem kan op eenvoudige wijze worden gecontroleerd of de technische schoonmaakkwaliteit, zoals omschreven in het kwaliteitsontwerp wordt nagekomen. De controle zal uiteindelijk resulteren in een voldoende of een onvoldoende.
Het VSR-IMPO kwaliteitmeetsysteem is door ons volledig geautomatiseerd. Het is een uitstekende tool voor een leverancier van schoonmaakdienstverlening om het schoonmaakproces in het basisonderwijs te bewaken.De controle
Door FDIS IMPO Quality Check te hanteren verkrijgt u op eenvoudige en efficiënte wijze inzicht in de kwaliteit van de uitgevoerde schoonmaakhandelingen. Het kwaliteitsniveau kan met behulp van een tablet of smartphone zodanig worden bewaakt dat, ingeval van afwijkingen, direct maatregelen kunnen worden genomen, zodanig dat zelfs tijdens het schoonmaken zelf zaken kunnen worden bijgestuurd.De mogelijkheden
De FDIS IMPO Quality Check is zodanig flexibel ingericht dat voor elke ruimte categorie (leslokaal, verkeersruimte, sanitaire ruimte, gymzaal) de elementen modulair kunnen worden ingericht.
De realtime gegenereerde rapportages kunnen worden samengesteld in de standaard of een verkorte versie.
De te controleren locaties kunnen al dan niet gekoppeld worden aan en rayon en/of controleur.

Stacks Image 5455
Eenvoudig en handig: foto’s van situaties die de inspecteur tegenkomt tijdens zijn controle, kunnen ook aan het rapport worden toegevoegd. Zo krijg u direct visueel inzicht in de gebouw technische aspecten, wat ook onderdeel van de meting en rapportage vormt. Immers, de controleur loopt toch door het gebouw en kijkt kritisch rond. Kleine moeite om een losse stekker of een geblokkeerde nooddeur in de rapportage mee te nemen en te melden.
© 2017 FDIS Contact